Téma: panovnice

Ženy z rodu Lucemburků /
Drahomíra : důstojná sokyně kněžny Ludmily /
Ženy z rodu Habsburků : úděl matek, manželek a dcer nejmocnější evropské dynastie /
Anna Falcká : zamilová princezna a osamělý král : román /
Eliška Přemyslovna : matka Otce vlasti /